تبلیغات
تفریح ، تفریح ، قفط تفریح - شعری از صبا شاعر وبلاگ نویس

 تفریح ، تفریح ، قفط تفریح 
 وبلاگ افراد بی کار و پر کار 

شعری از صبا شاعر وبلاگ نویس

آری ! آری!  آشنایت می شوم...

آشنای گریه های بی صدایت می شوم

درد باران را تو می فهمی و من...

قطره ای غلطان به روی گونه هایت می شوم

الحذر ! از روزگار این روزگار پر " اله "

رازدار هم تو و یکتا خدایت می شوم

ادامه رو بزنین بقیه رو ببینید


آری ! آری!  آشنایت می شوم...

آشنای گریه های بی صدایت می شوم

درد باران را تو می فهمی و من...

قطره ای غلطان به روی گونه هایت می شوم

الحذر ! از روزگار این روزگار پر " اله "

رازدار هم تو و یکتا خدایت می شوم

با تو مفهوم غزل در خاطرم سر سبز گشت

بیت بیت صفحه ی شعر رسایت می شوم

من غریبه نیستم ! از کاروان جا مانده ام...

ساکن و مهمان کوی با صفایت می شوم

در غریبستان دنیا لحظه را گم کرده ام...

لحظه لحظه وامدار لحظه هایت می شوم

داستان زندگی با تو حیاتی تازه یافت...

"مردی از نسل قدیم" قصه هایت می شوم

دوش گفتی "بوسه خواهی زد به دست  خسته ام"

پیش از آن ای "مه ستان"من خاک پایت می شوم

ما کجا و آستان پر فروغ ماه تو !

ماه من بر من بتابی  آفتابت می شوم

اندکی نزدیک شو تا بشنوی حرف دلم !!...

آشنایت آشنایت آشنایت می شوم..........

کف دست هایم را مقابل هم قرار میدهم

درست همانند دو کفه ی ترازو ...

و عقلم را شاهین سنجش آن .

رضایت "تو" در کفه ی راست و رضایت "خلق" در کفه ی چپ...

پناه بر تو !!

کف دست راستم چقدر بالا آمده است!!؟؟

 

نویسنده : امی     +    [ نظرمیدم () ]