تبلیغات
تفریح ، تفریح ، قفط تفریح - دلیل

 تفریح ، تفریح ، قفط تفریح 
 وبلاگ افراد بی کار و پر کار 

دلیل

سرود مهربانی را

 

همیشه از تو می خوانم

 

همیشه یاد تو هستم

 

وجودم را تو میدانم

 

اگر هستی اگر نیستی

 

 همیشه یاد تو هستم

 

دلیل شادیم را هم

 

دلیلش را تو میدانم

 

سرور من از این نیست که

 

همیشه من تورا دارم

 

تویی در قلب من ای یار

 

دلیلش را این می دانم

 

اگر خواهی روی ای یار

 

شوم افسرده و بیمار

 

بمان ای درد دیرینم

 

دوایش را تو میدانم

 

تو گر خواهی شوی عاشق

 

برای من  بشو معشوق

 

دلیل عاشقیم را

 

دلیلش را تو میدانم

 

 

 


نویسنده : امی     +    [ نظر میدم () ]