تبلیغات
تفریح ، تفریح ، قفط تفریح - کار نامه!!!!!!!!!!!!!

 تفریح ، تفریح ، قفط تفریح 
 وبلاگ افراد بی کار و پر کار 

کار نامه!!!!!!!!!!!!!

 

 

اینبار مبحث درباره ی کارنامه است

 

اوه ، اوه

 

یک برگه ی کوچک مستطیل مانند ، تقریبا 11

 

در14 بلکه بزرگتر ، کاملا ضعیفه و قابل له

 

شدن ، پاره شدن و سوزاندن؛

 

ولی نکته همین جاست!که زور این برگه در

 

عمق مطلب از ما بیشتره!

 

چون زمانی که نمرات درخشانی هم چون

 

صفررا در کارنامه تحویل میگیریم معلوم

 

نیست چه چه عوابقی در انتظار ماست والدین

 

محترم عین ... باما ... رفتار میکنند!(من ترجیح

 

 

دادم سانسور کنم ولی شما در جای خالی هر

 

چه میخواهید بگذارید)البته این موضوع برای

 

آقایان و خانمهای بزرگ مرتبه ، محترم یا

 

محترمه ی تنبل و درس نخوان و ته کلاسی

 

است .

 

ولی درباره ی ...

 

آقایان و خانمهای خرخوان ، سوسول ، بچه

 

ننه و مثبت و ... مخصوصا برای آنهایی که برای

 

کنکور می خوانند قضیه فرق می کند ؛

 

روز  آخر به نظر خودشان با سربلندی به

 

سمت دفتر رقته و عین بچه ها کارنامه رو

 

گرفته و اه اه تشکر میکنند

 

ولی ما تنبلاافتخار میکنیم که زیر بار حرف زور

 

نرفتیم  نه؟

 

امضا امی تنبل


نویسنده : امی     +    [ نظرمیدم () ]