تبلیغات
تفریح ، تفریح ، قفط تفریح - معلم TEACHER

 تفریح ، تفریح ، قفط تفریح 
 وبلاگ افراد بی کار و پر کار 

معلم TEACHER

معلم TEACHER

 

 

 

هرشوخی که با دبیران محترم شده حقشونه

 

نه ببخشید از روی عمد نیست!

 

معلم ها معمولا بداخلاق ، صدا کلفت به

 

طوری که با دادشان شیر ساکت میشود و اگر

 

دیگر خیلی بد اخلاق باشند باعث میشوند فیل

 

تب و لرز بگیرد ، اغلب بداخلاق هایشان یک

 

خط کش در دست دارند البته من سراغ دارم

 

معلمی کابل برق خونشون رو هم آورده البته

 

آن تعدادی از آنها که مشکل روانی دارند کار را

 

به سلاح سرد و حتی در مواقعی گرم  هم

 

کشیده اند و یک میدان جنگ در کلاس خود

 

درست کرده اند .

 

همه ی شوخی هایشان لوس و بی مزه است

 

و عقده دارند که بچه به شوخی هایشان

 

بخندند ؛ اغلب کچل هستند ولی نه از نوع

 

کچل بد ترند ، از سینی هم سرشان صاف تر

 

است و انگار هر دانش آموز در کلاس یک یک

 

تار مو را کنده است؛بعد از دو سال مو هایشان

 

سفید میشود آخر بچه های شر و شیطان

 

خودشان کم بود و دانش آموز هم به آن اضافه

 

شد مخصوصا عین مدرسه ی ما مدرسه ی 

 

 

........ که در هر میز سه الی چهار نفر در

 

همه سینما های کشور ببخشید!پاک قاطی

 

کردم ؛ سه الی چهار نفر در هرمیز نشسته اند

 

که جمعا 40تا50  بودیم! بد تر از پادگان قرچک

 

و در انتها هیچ نکنه ی مثبتی با اینکه خیلی به

 

مغزم فشار آوردم در باره ی معلمان پیدا نکردم

 

و شاعر

 

می گه:

 

زگهواره تا گور

 

                    از دست معلما خلا ص نمیشوی

 

پس برو گمو گور شو

 

 


نویسنده : امی     +    [ نظرمیدم () ]