تبلیغات
تفریح ، تفریح ، قفط تفریح - بشناس مرا

 تفریح ، تفریح ، قفط تفریح 
 وبلاگ افراد بی کار و پر کار 

بشناس مرا

سلام من به دوستی آشنا

که انگار دیگر نمی شناسد مرا

نبودم مدتی در کوچه اش

دریغ از آن که یاد آرد مرا

همیشه یاد او بودم

در هر لحظه بکردم او دعا

 

ولی حالا دریغ از آنکه یاد آرد مرا

همیشه درد به در

در کوچه ی عشق و صفا

 

ولی حالا دریغ از آن که یاد آرد مرا

تو ای همسایه ام در

در کوچه ی مهر و وفا

دوباره آمدم در قلب تو

ای با صفا

ولی جان همان

کوچه ی پر عشق و صفا

کمی و یک دمی

یاد آر منِ خسته مرا

 

 

 


نویسنده : امی     +    [ نظرمیدم () ]