تبلیغات
تفریح ، تفریح ، قفط تفریح - راه و رسم زن گرفتن

 تفریح ، تفریح ، قفط تفریح 
 وبلاگ افراد بی کار و پر کار 

راه و رسم زن گرفتن

راه و رسم زن گرفتن

 

زن گرفتن راه و رسم هایی دارد که آن را به صورت شعر  برایتان می گویم!

 

اگر شوخی شده من معذرت می خوام ! فقط جنبه تفریح دارد

 

 

ای جوان از پی رفع هوسرانی زن بگیر

 

لیک دستوری ز من ای مرد ایمانی بگیر

 

اولا کن خواستگاری دختر فامیل خویش

 

چون که اخلاق و مرامش خوب می دانی بگیر

 

ثانیا کن خواستگاری دختر همسایه را

 

پس عنان از دست خواهش های نفسانی بگیر

 

رابعا ای مرد دانشمند و با فضل و کمال

 

دختر فهمیده گر خواهی تو تهرانی بگیر

 

دختر یزدی برایت خوب قلیان چاق کند

 

پسته گر خواهی خوری بسیار ، دامغانی بگیر

 

سبزه و شیرین زبان و بانمک خواهی اگر

 

دخت کرمانشاه و آبادان و شمرانی بگیر

 

گر که خواهی یک زن حاضر جواب و ناقلا

 

گر چه ترسم من بگویم رو صفاهانی

 

گر تمیز و با هنر خواهی خبر دارت کنم

 

یا برو تبریز یا که دخت زنجانی بگیر

 

گر که خواهی ، دختری بی درد سر رو صیغه کن

 

لیک... ها او را به پنهانی بگیر

 

گر قناعت پیشه باشی چار زن عقدی بس است

 

ور طمع کاری به صیغه ، هرچه بتوانی بگیر

 

(تلخیص از کتابی جوک با حذف مقداری از مطالب ! ) همون

سانسور


نویسنده : امی     +    [ نظرمیدم () ]