تبلیغات
تفریح ، تفریح ، قفط تفریح - بوی پدری

 تفریح ، تفریح ، قفط تفریح 
 وبلاگ افراد بی کار و پر کار 

بوی پدری

مرد مردی و  از او ماندی خری

 

وارثش بود به دنیا پسری

 

مالک خر پس از او گشت پسر

 

آن پسر بود بسی ابله و خر

 

کاه دادیش به میزان کفاف

 

لیک از کار نمودیش معاف

 

خر بشد پیر و پس از چندین سال

 

پیرمردی ز جوان کرد سوال

 

خر خود را نفروشی ز چه رو

 

گفت بوی پدرم آید از او

 

 


نویسنده : امی     +    [ نظرمیدم () ]