تبلیغات
تفریح ، تفریح ، قفط تفریح - اینم 4 تا جوک

 تفریح ، تفریح ، قفط تفریح 
 وبلاگ افراد بی کار و پر کار 

اینم 4 تا جوک

به  لره میگن: ببخشید شما لرید؟‌ میگه: نه پس انم با این

سبیل پهنم

بچه مثبته از لره میپرسه : آقا ببخشید... خیلی خیلی عذر

 میخوام..شرمنده.. روم به دیوار.. اسمتون چیه؟

 لره شاکی میشه، میگه: ایجو که تو پرسیدی، اسمم انه

به غضنفر میگن سفر حج چطور بود ؟ میگه خیلی سنگ به

سر و صورتم خورد ولی بالاخره بوسیدمش!

یارو تلویزیون رو روشن میكنه  كانال 1: قرآن.  كانال 2: قرآن. 

كانال 3:قرآن.  كانال 4: قرآن.  كانال 5: قرآن. پا میشه

تلویزیون رو میبوسه میذاره رو طاقچه!

دوتا غضنفر تصمیم میگیرن فارسی صحبت كنن اولی میگه

پاشو دومی نمیپاشم اولی جواب میده نگو نمیپاشم بگو

پاشیده نمی شوم.


نویسنده : امی     +    [ نظرمیدم () ]