تبلیغات
تفریح ، تفریح ، قفط تفریح - بی وفا

 تفریح ، تفریح ، قفط تفریح 
 وبلاگ افراد بی کار و پر کار 

بی وفا

شعر بی وفا که یک شعر نا قابل از من برای شما امیدوارم اگر بد

بود ببخشید

وقتی اون روزی و دیدم

دوباره اومدی پیشم

تا ببینی گریه هامو

نمیخوای تو خنده هامو

همه عکساتو تو آلبوم

یکی یکی پاره کردم

واسه از یاد بردن تو

خودمو بیچاره کردم

شاید این قسمتمون بود

که یه روز از هم جدا شیم

قصد روزگار همین بود

که تا آخر تنها باشیم

وقتی اون روزی و دیدم

دوباره اومدی پیشم

تا ببینی گریه هامو

نمیخوای تو خنده هامو

توی فکر گریم گرفت و

ولی بغض و نشکستم

برای یک لحظه یک بار

پیش وجدانم نشستم

گفتم که گریه واسه چی

واسه اونکه بی وفا بود

در تظاهر با تو بودش

ولی در قلبش جدا بودنویسنده : امی     +    [ نظرمیدم () ]